Magazin

Pronalazak dijamanata se vezuje za područje drevne Indije, a arheološki podaci ga smeštaju u razdoblje pre šest hiljada godina. Naziv ovog dragog kamenja vodi poreklo od grčke reči αδάμας (adámas), koja označava nešto nepromenjivo, večno i neraskidivo. Dijamant je najtvrđi mineral u prirodi, pa to objašnjava zašto se ova alotropska modifikacija ugljenika često koristi i u graviranju, sečenju ili poliranju.

Bez obzira na njihovu višestruku primenu, dijamanti su većini ljudi privlačni zbog svoje jedinstvene lepote koja je uslovljena velikim stepenom prelamanja svetlosti u ovom kristalu. Iako pri pomenu dijamanata većina ljudi zamišlja prozračni, bezbojni kamen sa jedinstvenim sjajem, priroda nam ga pruža i u bojama, od žućkastih i braon nijansi pa sve do vatrenih tonova.

Kako se određuje boja dijamanta?

Prvo što nam privuče pažnju kada razgledamo dijamantski nakit u zlatari je njegova boja. Klasifikacija dijamanata prema boji i čistoći se vrši prema standardima Američkog Draguljarskog Instituta i podrazumeva različite kategorije označene slovima od D do Z.

  • Dijamanti u kategoriji od D, E, F su potpuno bezbojni i prozračni. Vrednost i boja su u slučaju dijamanata obrnuto proporcionalni, pa primerci iz ove kategorije predstavljaju najvrednije, i ujedno najređe kamenje ove vrste.
  • G, H, J su oznake skoro bezbojnih dijamanata koji ovu kategoriju od prethodne razlikuju po jedva vidljivom žućkastom tonu, koji je je uočljiv samo profesionalcima. Dijamanti iz ove kategorije su takođe veoma skupi.
  • Kategorija dijamanata sa oznakama K, L i M podrazumeva žućkastu boju koja je vidljivija u odnosu na nijansu iz prethodne kategorije.
  • N, O, P, Q i R su oznake za jasno žute dijamante čiju boju može da prepozna i neistrenirano oko.
  • Dijamanti sa oznakama od S do Z variraju od žutih do smeđih nijansi i najbrojniji su u odnosu na sve druge kategorije.

Šta je 4C i zašto je važno?

4C je oznaka za četiri glavne osobine dragulja na koje treba obratiti pažnju prilikom njihovog proučavanja, odnosno kupovine.

Prvo C (clarity) se odnosi na čistoću dijamanta. Što je manje mehurića, pukotina i tačkica dijamant je čistiji i vredniji. Ova osobina dijamanta se utvrđuje pregledom kamena pod lupom koja ga uveličava za 10 puta. Drugu krajnost u odnosu na besprekorno čiste dijamante čine oni čije se nesavršenosti mogu videti i golim okom.

Drugo C (colour) se odnosi na boju koja se odrađuje gore navedenom klasifikacijom. Pored svih već pomenutih kategorija boja, važnu grupu dijamanata predstavljaju i takozvani Fancy dijamanti, koji imaju intenzivniju boju u odnosu na one iz S-Z kategorije, a javljaju se i u crvenoj, narandžastoj i ljubičastoj boji. Boje su uglavnom rezultat prisustva nečistoća u vidu različitih hemijskih elemenata ili poremećene kristalne rešetke. To objašanjava i zašto su potpuno bezbojni dijamanti najređi i najcenjeniji.

Treće i Četvrto C se tiče težine i načina obrade dijamanta. Dok se boja i čistoća ustanovljavaju metodom ljudske percepcije i samoprocene, ustanovljavanje težine i načina obrade dijamanta se vezuje za matematičke faktore. Ovaj posao obavljaju isključivo specijalizovani profesionalci. Merna jedinica za težinu dijamanta se naziva karat, i jedna ovakva jedinica je jednaka težini od 0,2 grama.

Zanimljivosti o dijamantima

  • Najveći sirovi dijamant je pronađen 1905. godine u Africi. Dobio je ime po vlasniku rudnika, Tomasu Kulinanu, iako je njegov pronalazač Frederik Vels. Danas obrađeni Kulinan krasi kraljevsku krunu Velike Britanije.
  • Mnnogo veći procenat dijamanata se koristi u industriji, u odnosu na onaj koji je namenjen za nakit. Čak 80% iskopanih dijamanata se koristi za industrijske potrebe dok je za estetske predmete iskorišćeno svega 20%.
  • Najveći proizvođači dijamanata u svetu su Angola, Zair, Namibija, Australija, Rusija, Južnoafrička republika i Bocvana.
  • Dijamante treba razlikovati od brilijanata. Dijamant je prirodni mineral, dok brilijant predstavlja njegov finalni proizvod nakon obrade i bušenja.

Ukoliko planirate da se upustite u neobičan svet dijamanata, bilo kao budući vlasnik/ca ili radoznali istraživač, uzmite u obzir njihovu boju i druge navedene karakteristike. Najpouzdaniji izbor ćete napraviti ukoliko se konsultujete sa profesionalcima, koji će bolje i stručnije od vas samih proceniti kamen i njegove osobine. Jedino na ovaj način ćete izbeći imitacije i uživati u istinskom sjaju dragog kamenja.