Magazin, Zabavni testovi, Zanimljivosti

Pumpe za vodu su veoma praktični uređaji koji omogućavaju protok vode do željene tačke, odnosno njeno cirkulisanje prema potrebama domaćinstva i poljoprivrednog gazdinstva.

Problemi sa vodostajem, navodnjavanjem i poplavama mnogo su lakše rešivi kada imate odgovarajuću pumpu za vodu odličnog kvaliteta.

Zemljište

Vodene pumpe imaju veoma raznovrsnu namenu i koriste se za navodnjavanje vrtova i bašta, zalivanje voćnjaka, isušivanje površina pod vodom i tome slično. Pored toga postoji veliki broj različitih modela, pa tako u zavisnosti od vaših potreba, možete odabrati pumpu određene snage, kapaciteta i mogućnosti koje pruža.

Veoma su korisne u svakodnevnom životu, pa smo rešili da ih detaljnije predstavimo i pozovemo vas da nastavite sa čitanjem teksta.

Pumpe kao veoma korisni uređaji za navodnjavanje zemljišta

Poljoprivrednici koji poseduju zemljište velike površine, znaju koliko navodnjavanje ponekad može biti težak posao. Usled visokih temperatura dolazi do toga da zemljište postaje izuzetno suvo, te mu je potrebno učestalije navodnjavanje.

Ono je otežano u uslovima gde u blizini samog zemljišta, gde se uzgajaju poljoprivredna dobra, ne postoji električni priključak, pa tada na scenu stupaju motorne pumpe za vodu.

Usled klimatskih promena i promene vremenskih uslova tokom godišnjih doba, koje su sve izraženije u poslednjih nekoliko godina, ali i primetne poslednjih gotovo pola veka, zemljište iziskuje efikasno i navodnjavanje u dovoljnoj meri.

U prošlosti, pre možda nekih 40-50 godina, za navodnjavanje zemljišta od jednog hektara je bilo potrebno 2000 kubnih litara vode. Danas je usled suše potrebno 2300 metara kubnih.

Prilikom sprovođenja toliko količine vode i navodnjavanja zemljišta, motorne pumpe velike snage igraju veoma važnu ulogu.

Želimo da napomenemo kako prekomerno navodnjavanje može imati i negativne efekte po zemljište kao što su:

  • ispirivanje hranljivih materija;
  • zabarivanje i zaslanjivanje;
  • pogoršavanje vodno-fizičkih osobina i erozija.

Budite umereni i uz adekvatne vodene pumpe navodnjavajte prema potrebama.

Česma

Pumpe pomažu i kada nastupe poplave

Kao što suše mogu izazvati ozbiljne probleme zemljištu i onemogućiti da ostvari pun potencijal kada je plodnost u pitanju, poplave takođe mogu imati ozbiljne posledice po celokupnu infrastrukturu određene oblasti.

Svi oni koji su nažalost iskusili poplave u regiji u kojoj žive, svesni su da su posledice poplava po domaćinstva maltene nesagledive, te da je potrebno mnogo ulaganja radi reparacije.

Mašina kao što je potapajuća pumpa za vodu jedna je od vrsta vodenih pumpi koja se osim u kriznim situacijama poput poplava, koristi i za sledeće aktivnosti:

  • pražnjenje bazena;
  • izvlačenje vode iz bunara.

Potapajuća pumpa za vodu je odličan izbor za sve one koji žive u blizini velikih reka, gde ne postoji adekvatna odbrana naseljenih mesta od potencijalnog izlivanja reke.

Na našim prostorima je ovo čest slučaj, tako da se svako domaćinstvo koliko toliko može zaštititi, dok ne stignu stručne službe kao ispomoć. Ono što je sjajno kod ovih pumpi jeste da se one automatski uključuju kada nivo vode poraste, a isključuju se kada padne ispod određenog nivoa.  

Kada nastupe poplave, postoje i određena pravila ponašanja, kojih bi svako od nas trebalo da se pridržava u kriznim situacijama:

  • postavljanje vreća sa peskom ispred doma;
  • isključivanje svih uređaja iz struje;
  • obavezno se popeti na najviši nivo kuće i čekati da pomoć dođe.

Loš pritisak vode i čest nedostatak iste rešavaju se ugradnjom pumpe za vodu

Nisu toliko retka naselja u kojima centralni vodovodni sistemi ne rade na najbolji mogući način, zbog neadekvate instalacije ili prosto prekomernog broja priključaka.

Ukoliko vam se često dešava da vodeni pritisak tokom proleća ili leta opada ili da se vaša kuća nalazi u oblasti gde su isključivanja vode neretka, imamo odličan predlog za vas.

Hidrofor je uređaj koji služi tome da izvuče dovoljnu količinu vode iz bunara i ubaci je u vodovodni sistem vašeg doma, onda kada vam je ona najpotrebnija. Kada ovaj aparat poseduje adekvatnu protočnu pumpu, nikada nećete imati problema sa vodenim pritiskom, niti sa dotokom vode.

Odaberite pumpu skladnu potrebama

Pored navedenih razloga zbog kojih se ljudi odlučuju za kupovinu pumpe za vodu, one su kao uređaji potrebne i u mnogim drugim industrijskim i kućnim poslovima. Jedan od uređaja ove vrste koji svoju ulogu najčešće pronalazi kao deo asortimana opreme u industrijskim poslovima jeste centrifugalna pumpa.

Ono što je najvažnije jeste odabrati pumpu određene snage, specifikacija i karakteristika, koje će na najbolji mogući način odgovoriti na vaše potrebe.

Uz odabir prave vodene pumpe, poljoprivredni poslovi biće jednostavniji, a vaše domaćinstvo bezbednije.

Kada na papir stavite svoje potrebe i prije nego što se upustite u kupovinu pumpe za vodu, savetujemo vam da obratite pažnju na najvažnije karakteristike pumpi za vodu. 

Detaljnije se upoznajte sa karakteristikama kao što su: snaga pumpe, kapacitet protoka, dubina povlačenja i visina vodenog stuba, razne dimenzije. Kao što ste mogli da primetite, pumpe za vodu koriste se u različitim uslovima i okruženjima, pri čemu se prevashodno misli na kompatibilnost sa ostalim elementima sistema navodnjavanja.

Nadamo se da ste uvidjeli važnost vodenih pumpi, kao i njihovu veoma široku ulogu u svakodnevnim poslovima. Prije kupovine uređaja se detaljno raspitajte o svim mogućnostima proizvoda i njegove performanse iskoristite na najbolji mogući način.