Magazin, Zanimljivosti

Još odmalena se kod ljudi stvara ta podela na one koji su vođe i one koji ga slede. Setite se samo svojih vrtićkih i školskih dana – uvek je postojao taj jedan koji se isticao i koji je važio za vođu. Jednostavno, neko od ranog uzrasta ima tu potrebu da bude lider – bilo u sportu, učenju ili pak u nestašlucima. Na kraju krajeva, zar se ne može često čuti fraza “on/ona je rođeni lider”? Dakle, ima tu nečeg i što je do karaktera i temperamenta. No, šta se dešava u kasnijem životu? Da li ti maleni lideri nastavljaju da to budu i u svom poslovnom okruženju, ili pak oni koji to nikad nisu bili mogu to postati u svojoj profesiji?

Ništa nije definitivno određeno. Moguće je da ta potreba da budete glavni iščezne. A moguće je da onaj ko nikad nije imao potrebu da bude glavni, postane odličan lider u poslu. Izgleda da je tu tehnika u pitanju i da postoje načini kako postati lider. Međutim, odmah je važno napraviti razliku između toga ko je lider a ko je upravnik. Čini se da je isto, ali ipak postoje razlike, i to one koje je i te kako važno napraviti da bi neko bio i uspešan lider, odnosno uspešan upravnik.

 Šta radi lider, a šta radi upravnik

Ako se pođe od samog značenja reči lider i upravnik, već se vidi donekle neka razlika. Naime, lider je onaj koji vodi, dok je upravnik onaj koji upravlja. Kako ta razlika izgleda u praksi? I jedan i drugi su nadređeni nekom timu ili grupi zaposlenih. Ali, upravnik je neko ko je, reklo bi se, više operativac – on pravi planove, zadužen je za organizaciju posla, analizira uspehe, postavlja ciljeve. Sve ono bez čega jedan posao ne bi mogao da bude uspešan. Liderstvo ipak ima još jednu komponentu, a to je pored upravljanja timom i motivacija i fokusiranje na lični napredak svakog člana svog tima. Pun pogodak je kada zaposleni za šefa ima onog i ko ostvaruje poslovne ciljeve, ali u isto vreme i razvija potencijal i talenat svakog svog člana.

Kako da jedan vođa tima unapredi svoje liderstvo

Da bismo se unapredili u bilo kom poslu koji radimo, pa i kada imamo tim koji vodimo, moramo pre svega biti svesni toga šta naša pozicija uopšte podrazumeva. Naime, ako smo lider, moramo da znamo da prepoznamo određene stvari kod članova tima, i da znamo kako da im pristupimo da bismo postigli željene ciljeve. Dakle, da znamo načine na koje vodimo tim i da uprkos svim razlikama koje postoje između zaposlenih, nađemo balans zarad postizanja zajedničkog cilja. Zato, prvi savet kako unaprediti svoje liderstvo jeste da dobro poznajemo svakog zaposlenog u timu za koji smo zaduženi i da na osnovu tih individualnosti imamo prilagođeni pristup svakom od njih. Ljudi funkcionišu na različite načine, te su i različiti načini na koje ih je moguće motivisati, inspirisati i podržati. 

Poteškoće i izazovi sa kojima se suočavaju lideri

Sigurno je da je potrebno dosta živaca svakom lideru, jer ne ide u timovima uvek sve glatko. Šalu na stranu, strpljenje nije jedino koje je potrebno, već i u zavisnosti od konfliktnih situacija, kojih uvek ima u svakom timu prilikom obavljanja nekog posla, potrebno je manje ili više fleksibilnosti. Ono što je uvek neophodno jeste dobra komunikacija, koju nije uvek lako ostvariti. Poteškoće u komunikaciji jesu i nešto na šta se zaposleni vrlo često žale u poslovnim organizacijama, jer su one izbor nesporazuma, konflikta, što direktno doprinosi da se zadati ciljevi ne ostvare. Svemu tome treba dodati i međusobno razumevanje – koje ne treba ispoljiti reda radi, već svaki lider treba iskreno da sagleda situaciju iz više uglova da bi se problem rešio. 

Neprestana edukacija za ostvarivanje dugoročnih ciljeva

Ono na šta se jedan lider mora naviknuti jeste da bi bio uspešan, mora stalno da se edukuje u pogledu pristupa u radu koji su se pokazali kao izrazito efektivni. Jedan od takvih je PCM pristup, koji se fokusira na to da lider mora pre svega da objektivno sagleda sebe i da spozna svoje karakteristike, a zatim to uradi i sa svim članovima svog tima. Tek kada ima jasnu sliku o svojim i tuđim karakteristikama, može da se radi na unapređenju komunikacije, čime će se uspešnije i lakše dolaziti do zacrtanih ciljeva, i to na zadovoljstvo svih u timu.