Magazin, Zanimljivosti

Uniforme igraju esencijalnu ulogu u izgradnji profesionalnog identiteta jednog medicinskog radnika, međutim one nisu oduvek imale ovoliko bitnu funkciju. Od momenta nastanka pa do danas, njihov izgled se prilagođavao potrebama struke. Prve zvanične odore lekara su bile crne boje, da bi tek krajem 19. veka one zadobile svoj karakterističan izgled.  

Doktor u uniformi

Statistika nalaže da čak 4 od 5 pacijenata više veruje uniformisanim zdravstvenim radnicima. U nastavku teksta saznajte zašto i na koji način medicinske uniforme utiču na izgradnju poverenja kod pacijenata.

Moć iza psihologije boja kod medicinskih uniformi

Boje mogu promeniti našu percepciju ili probuditi određenu emociju – mogu nas smiriti, motivisati, ohrabriti ili uznemiriti. Njihov uticaj na raspoloženja i osećanja su prepoznale i iskoristile mnoge industrije, kako bi stvorile prijatno okruženje za rad i poslovanje. Na taj način, boje su postale snažno komunikaciono sredstvo za plasiranje subliminalnih (nesvesno primljenih) poruka.

Zdravstvene institucije se već uveliko služe ovim tehnikama kako bi naznačile hijerarhijsku podelu unutar organizacije i kreirale osećaj sigurnosti kod pacijenata. Otuda se javljaju i prve potrebe za personalizovanjem uniformi, pa se bolnice, klinike i domovi zdravlja često oslanjaju na privatne kompanije prilikom njihove izrade.


Tako na primer, Ice Uniforme proizvode mantile i opremu za medicinske radnike u skladu sa njihovim individualnim zahtevima i potrebama.

Iako postoje određene modifikacije u izgledu, većina osoblja nosi belu, plavu i zelenu boju, a izučili smo i zbog čega:

Bela medicinska uniforma kao simbol perfekcionizma

Bela nijansa simboliše čistoću i odiše stručnošću. Kao apsolutna boja, bez drastičnih varijacija, ukazuje da je osoba koja je nosi pouzdana i kompetentna. Iz tih razloga, doktori u belim mantilima su postali zvaničan simbol medicinske profesije. Higijena i sterilnost su u ovoj struci nekompromisni zahtevi, a ova boja naglašava da su oni i ispunjeni. 

Zelena medicinska uniforma – čest izbor za hirurge

Zelena je druga najučestalija nijansa koju ćete videti u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Osnovni razlog za to je što poručuje staloženost. Kao boja koja se nalazi u sredini svetlosnog spektra, ona ima umirujući efekat i ne izaziva napor prilikom dugotrajnog gledanja. Zato je i svojevrsna hirurzima. Mnogi je nesvesno povezuju sa prirodom, a samim tim i zdravljem.

Plava medicinska uniforma komunicira komfor

Plava , pored uticaja na ljudsku psihu, često ima i fiziološki uticaj na pojedinca. Zabeleženo je da smanjuje telesnu temperaturu i broj otkucaja srca u minuti, što doprinosi osećaju smirenosti kod osobe. Često se doživljava kao mirna, uredna i spokojna, pa je i logično da se primenjuje u medicini. Plava boja je obično rezervisana za medicinske sestre, a kako pacijenti često dolaze zabrinuti i uznemereni u bolnicu, njihova prva interakcija je upravo sa njima. Samim tim, njihova uniforma treba da obećava komfor i zbrinutost.

Mnogi stručnjaci smatraju da je naše opažanje boja prvenstveno određeno subjektivnim faktorima, međutim istraživanja dokazuju da određene boje, pogotovo prethodno navedene, izazivaju univerzalna osećanja kod ljudi.

Medicinska uniforma kao simbol autoriteta

Čuvena izreka da odelo ne čini čoveka je zapravo samo delimično tačna. Psiholozi su u nekoliko navrata dokazali da ljudi uglavnom formiraju mišljenja o drugim ljudima na osnovu njihovog fizičkog izgleda i izbora odeće. Neverbalna komunikacija, tj. vizuelni identitet u ovom slučaju, igra ključnu ulogu prilikom stvaranja impresija.

Doktorka u mantilu sa stetoskopom u ruci

Uniforme su vekovima bile indikator kompetetnosti, kolektivne pripradnosti i striktne podele zaduženja. Radnik je svojom posvećenošću i marljivim radom dokazivao da je vredan ovakvog odlikovanja. Kompanije, preduzeća i ustanove u savremenom svetu koriste uniforme kako bi promovisale svoj brend, istakle kredibilitet i uspostavile vidljivu hijerarhiju među zaposlenima radi lakšeg raspoznavanja.

Sa povećanjem broja privatnih ambulanta i ordinacija, promenili su se i zahtevi pacijenata u vezi sa estetskim izgledom medicinskog osoblja. Od doktora, farmaceuta i apotekara se očekuje da poštuju kodeks oblačenja i nose uniforme u skladu sa svojim zaduženjima.

Čak 70% pacijenata je izjavilo da preferira lekare u belim mantilima.

Na medicinsku profesiju se oduvek gledalo sa velikom dozom poštovanja zbog uloženog vremena i truda, ali i plemenitog cilja. Kako bi stekao titulu, zdravstveni radnik je dužan da posveti godine specijalizaciji i kontinuiranom usavršavanju. 

Iz tih razloga, beli mantili ili zvanične uniforme simbolišu njihovu apsolutnu predanost poslu.

Higijena kao presudan faktor prilikom izbora medicinske uniforme

Prvobitna funkcija medicinske uniforme se odnosila na zaštitu. Međutim, pojam zaštite nije podrazumevao iste odrednice kao danas.

Hirurzi nisu posedovali adekvatna zaštitna odela sve do 20. veka, već su oblačili mesarske kecelje preko svoje odeće kako se ne bi uflekali. Nošenje kapi, maski i rukavica nije bilo deo standardne prakse, jer većina stručnjaka u to vreme nije bila svesna potencijalnih opasnosti njihovog nekorišćenja. Radna garderoba je tek od sredine prošlog veka dobila ulogu kakvu i danas ima – zaštita od čestica poput bakterija, virusa i sličnih nebezbednih mikroorganizama.

Sa napretkom nauke i tehnologije razvijala se i kolektivna svest. Tako, nenošenje uniforme i zaštitne opreme, posebno u periodu pandemije, je postalo jednostavno nezamislivo.

Redovno održavanje higijene, definfekcija prostora i opreme su samo neki od koraka radi unapređenja i očuvanja zdravlja. Adekvatno obezbeđivanje sanitarne zaštite značajno utiče na formiranje stepena poverenja kod pacijenata.

Uniforme su praktično postale savremena vizit karta medicinskog osoblja. Boja, kroj i materijal značajno utiču na našu percepciju lekara i institucija, a samim tim i na kvalitet odnosa pacijenta i zdravstvenog radnika.